• in Nezařazené

  Publikace „Základy hipoterapie“

  Stále je u nás v prodeji publikace Základy hipoterapie, vydaná v roce 2014 – pro odbornou i laickou veřejnost....
 • in Nezařazené

  Rozvojové kurzy 2016

  Na rok 2016 pro vás chystáme opět několik rozvojových kurzů, o termínech i podrobné náplni vás budeme včas informovat. Kurzy jsou určeny fyzioterapeutům, psychologům, speciálním pedagogům a dalším zájemcům o oblast hipoterapie....
 • in Nezařazené

  Nákup speciální bryčky

  Nákup speciální bryčky nám umožnili laskaví dárci v čele s Nadací Olgy Havlové. Všem dárcům ještě jednou velice děkujeme....
 • in Nezařazené

  Pilotní program vozatajství

  Zahajujeme pilotní program vozatajství ve formě relaxačních vyjížděk i aktivního cvičení. Bryčka bude sloužit našim málo mobilním klientům, aby se také mohli těšit z krás parku a okolní přírody. Umožní i klientům, kteří ze zdravotních i jiných důvodů nemohou přímo jezdit na koni, zúčastnit se hipoterapie....
 • in Nezařazené

  Animoterapie přímo u lůžek nemocných

  Úspěšně jsme zahájili animoterapii přímo u lůžek nemocných – zejména u málo mobilních nebo imobilních klientů z oddělení gerontopsychiatrie. Terapie spočívá v kontaktu s našimi zvířátky a působí zejména na pozitivní náladu a celkovou aktivizaci našich klientů....
TOP