Koně a klienti PN Bohnice

Koně a klienti Psychiatrické nemocnice Bohnice

Psychomotorická hipoterapie slouží klientům PNB a doporučuje ji lékař. Léčba probíhá na základě tzv. interakce, což je základní stavební kámen, a na bázi zpětné vazby. V PNB slouží lidem s širokým spektrem diagnóz. Člověk reaguje v souladu s koněm a učí se využívat prostředky, vhodné pro situaci - verbální i neverbální komunikaci, psychomotoriku. Efekt terapie můžeme u pacientů sledovat v pohybové i sociální sféře, učí se kontrole vlastního chování.
 

  • Kůň v psychomotorické hipoterapii působí především na psychiku člověka prostřednictvím motoriky. Pacient je vystaven přirozeným komunikačním signálům (řeči těla) a reakcím koní (zpětné vazbě) na svoje chování. Přesná metodika je založena na psychoterapeutickém působení, tréninku poznávacích funkcí, prostorové orientace – potíží, které doprovázejí duševní onemocnění.
  •  

  • Psychická nemoc pacienty „odřezává od světa“ a koně je pomáhají přivést zpět: učí správné ovládání jednotlivých částí těla nebo jeho držení, použití jiného výrazu tváře či tónu hlasu. Pracujeme na principu „tady a teď“ a to pacienty udržuje v realitě.
  •  

  • KOMUNIKAČNĚ JEZDECKÝ PROGRAM – je určený lidem, kteří jsou schopni sebereflexe poskytuje zrcadlo pro jejich chování a jednání a na základě toho mohou své chování a jednání korigovat. Pracujeme s nonverbální komunikací.
  •  

  • PSYCHOMOTORICKÝ PROGRAM - je určený lidem, kteří potřebují více pracovat s vlastním tělem a jsou více odříznutí od reality. Využívá techniky přirozené komunikace s koněm, poskytování péče koni, dotyku, pasivního i aktivního působení pohybu koňského hřbetu. Volba konkrétní techniky se řídí aktuálním fyzickým a psychickým stavem klienta.

 
Hipoterapie v psychiatrii funguje pro pacienty, kteří jsou hospitalizováni dlouhodobě, i pro ty, které čeká brzký návrat do běžného života. Nejde v ní zdaleka jen o to, užít si projížďku, je to přesná metodika, vedoucí k úspěchům v léčbě. Pacient si díky hipoterapii uvědomuje své tělo a své komunikační funkce, které se učí používat.

 

TOP