Navštivte nás

Navštivte nás

Respektujeme fyzický i psychický stav každého, kdo k nám zavítá. Individuální přístup je samozřejmostí pro úspěšné zvládnutí hipoterapie a vytěžení maximálního možného potenciálu ze všech jejích účastníků. Těšíme se na vás na socioterapeutické farmě PN Bohnice.

 
A aby pro vás byla hipoterapie přínosem a probíhala úspěšně, s pokroky a dobrou náladou, věnujte, prosím, pozornost, následujícím doporučením a pravidlům.

Praktické informace pro vás:

 • Individuální terapeutická jednotka trvá 30 minut včetně nasedání a sesedání
 • Volba terapeutické techniky závisí na stavu klienta a určuje jí odborný pracovník
 • Klient je vždy jištěn podle individuální potřeby odborným pracovníkem střediska
 • Terapeutická jednotka začíná převzetím klienta odborným pracovníkem
 • Klient a jeho doprovod se vždy řídí pokyny odborného pracovníka
 • Před započetím a ukončením terapie odpovídá za svou bezpečnost v prostorách stáje klient, v případě nezletilých dětí jejich rodiče nebo doprovod
 • Vzhledem k povaze terapie nelze zcela vyloučit rizikové situace, avšak jejich výskyt je omezen na minimum
 • Doporučujeme oblečení odpovídající počasí. Fyzický dyskomfort způsobený nevhodným oblečením neumožňuje klientům plně se soustředit na průběh terapie
 • Klienti jsou povinni mít při jízdě na koni helmu a pevnou obuv. Klienty v žabkách, bačkorách a otevřených sandálech jsme nuceni z bezpečnostních důvodů odmítnout
 • Klient musí být očkován proti tetanu

 

Zásady dodržování bezpečnosti během terapie:

 • Bezpečnost terapie je zajištěna zejména dostatečným počtem pomocníků, a odpovídajícím každodenním výcvikem koní
 • Pokud je to nutné, jsou klienti při jízdě jištěni jedním nebo několika pomocníky. V prvních hodinách používáme vždy rehabilitační madla, která zajišťují větší stabilitu jezdců
 • V prostorách stáje a v průběhu terapeutické jednotky nekouříme a nekrmíme koně z ruky
 • Do koňských boxů vstupujeme pouze za přítomnosti terapeuta
 • Koně v boxu vždy uvazujeme
 • Při čištění a ošetřování koně pracujeme opatrně a vždy si necháváme otevřenou cestu z boxu
 • Koně vyvádíme ven jen na pokyn terapeuta
 • Dodržujeme stanovené pořadí a vzdálenost mezi koňmi
 • Na jízdárně obcházíme koně vždy zepředu
 • Na koně nasedáme z rampy vyjma výjimečných událostí
 • Koně na rampu navádí vždy terapeut
 • Při jízdě stejně jako při vodění koní se řídíme pokyny terapeuta a dodržujeme stanovené vzdálenosti mezi nimi
 • Nevhodně obutý nebo oblečený klient může být vyloučen z celé terapeutické jednotky nebo některé její části
 • Respektujeme, že kůň je živý tvor
 • V krizových situacích se striktně řídíme pokyny terapeuta

 

TOP