Koně a děti

Koně a děti

v čem je hipoterapie unikátní?

Raná (neuromuskulární) péče zahrnuje fyzioterapii především těžce tělesně postižených dětí. Dětem s velkým problémem poškození mozku se díky impulsům koně mění motorika, a tím se pozitivně ovlivňuje i psychika. Kůň ve správně vedené hipoterapii učí dítě stabilizační a opěrné funkci těla. Unikátní je metoda především v tom, že se dítě nebrání a z kontaktu se zvířetem má radost – jeho stimulace je stabilní, plynulá a efektivní.

včasný příchod, lepší výsledky

Koně napomáhají s vývojem motoriky, mohou navodit pohyb, například lezení nebo chůzi podle míry postižení. Maximálně důležité je, aby se děti k hipoterapii dostaly co nejdříve, ideálně mezi půl rokem a dvěma lety věku. Čím nižší je jejich věk, tím vyšší jsou šance na úspěchy.

co se děje v těle během hipoterapie?

V průběhu terapie jsou aktivovány funkce, které vizuálně nevnímáme, ale pro motorický vývoj jsou nezbytné. Svaly a klouby, zapojené do stabilizování těla, podněcují k činnosti centrální nervovou soustavu. Dochází k reflexní úpravě napětí svalů, dítě má možnost vnímat své tělo (cit pro polohu a pohyb), diferencuje motorickou funkci jednotlivých částí těla, objevuje prostor, ve kterém se vzpřimuje a stabilizuje. Tímto kůň buduje u batolat základ pro následné lezení a chůzi.

jak se k nám dostanete?

Přijímáme děti, doporučené odbornými lékaři (neurolog, ortoped, rehabilitační lékař). Doporučujeme rodičům spojit se nejdříve se zaměstnanci střediska (viz kontakty) a zkonzultovat možnost a datum přijetí dítěte na hipoterapii. Na našem pracovišti pak projde dítě důkladným komplexním vyšetřením, stanoví se cíle terapie a vybere vhodný kůň.

průběh terapie

Specializujeme se na fyzioterapii dětí do tří let. Terapie probíhá dvakrát týdně po dobu tří měsíců v cyklech září-listopad, leden-březen, duben-červen. Jednotlivé lekce jsou 20-30 minut dlouhé. Obvykle se během cyklu podaří objevit všechen možná potenciál dítěte.

 

Hipoterapie PN Bohnice

TOP