(+420) 734 268 627
hipoterapie@bohnice.cz

Hipoterapie jako fyzioterapie

Praktické informace

Přijímání dětí do terapie

Přijímáme děti, doporučené odbornými lékaři (neurolog, ortoped, rehabilitační lékař). Doporučujeme rodičům spojit se nejdříve se zaměstnanci střediska (na tel: 2840 16 469, nebo na e-mailu hipoterapie@bohnice.cz a zkonzultovat možnost a datum přijetí dítěte na hipoterapii. V současné době máme pořadník, můžete tedy čekat na zařazení delší dobu.  Na našem pracovišti pak projde  dítě důkladným komplexním vyšetřením, stanoví se cíle terapie a vybere vhodný kůň.Nemá smysl zařizovat předem žádanku u lékaře, protože má omezenou platnost.

Neprovozujeme vožení zdravých dětí, naši koně slouží výhradně k hiporehabilitaci.

 

Průběh terapie

Specializujeme se na fyzioterapii dětí do tří let. Terapie probíhá dvakrát týdně po dobu tří měsíců v cyklech září-listopad, leden-březen, duben-červen. Jednotlivé lekce jsou 20-30 minut. Jezdíme za každého počasí  venku, vybavte tedy dítě i sebe vhodným neklouzavým oblečením. Vezměte s sebou také čistou plenku nebo ručník.

Aktuální ceník je uveden v samostatné rubrice.

Metoda Hipoterapie

V čem je hipoterapie unikátní?

Raná (neuromuskulární) péče zahrnuje fyzioterapii především těžce tělesně postižených dětí. U dětí s problematickým pohybovým vývojem ovlivňujeme motoriku díky impulsům z pohybu koňského hřbetu, na které dítě musí běhen jízdy neustále reagovat. Kůň ve správně vedené hipoterapii napomáhá stimulovat stabilizační a opěrné funkce těla. Speciálním benefitem je, že se dítě zpravidla terapii nebrání a z kontaktu se zvířetem má radost – jeho stimulace je stabilní, plynulá a efektivní. Ovlivňujeme tak nejen motoriku, ale celkový vývoj dítěte.

 

Ranná stimulace

Důležité je, aby se děti k hipoterapii dostaly co nejdříve, ideálně mezi půl rokem a dvěma lety věku. Čím nižší je jejich věk, tím vyšší jsou šance na úspěchy, protože v tomto období je motorický systém dítěte nejcitlivější k ovlivnění.

 

Co se děje v těle během hipoterapie?

V průběhu terapie jsou aktivovány funkce, které vizuálně nevnímáme, ale pro motorický vývoj jsou nezbytné. Svaly a klouby, zapojené do stabilizování těla, podněcují k činnosti centrální nervovou soustavu. Dochází k reflexní úpravě napětí svalů, dítě má možnost vnímat své tělo (cit pro polohu a pohyb), diferencuje motorickou funkci jednotlivých částí těla, objevuje prostor, ve kterém se vzpřimuje a stabilizuje. Tímto kůň buduje u batolat základ pro následné lezení a chůzi.

Ceník

  • Cena za cvičební jednotku: 250 Kč (samoplátce).
  • Individuální cvičební jednotka trvá: 20 – 30 minut dle zdravotního stavu, včetně přípravy.
  • Cena pro organizace: 400 Kč / 1 hodina / 1 kůň. 
  • Dítě s poukazem: bez doplatku.

Hipoterapie jako psychoterapie

Praktické informace

Psychomotorická hipoterapie slouží VÝHRADNĚ klientům PNB a doporučuje ji lékař. Doporučení a přihlášení na se řídí interními pravidly nemocnice a je součástí uceleného programu. V současné době jsme plně vytíženi a nepřijímáme ambulantní individuální klienty pro tento typ terapie. Také neprovozujeme výcvik a vyjížďky pro zdravé klienty.

Metoda

Léčba probíhá na základě interakce mezi člověkem a koněm a na bázi zpětné vazby. V PNB slouží lidem s širokým spektrem diagnóz. Efekt terapie můžeme u pacientů sledovat v pohybové i sociální sféře.

Kůň v psychomotorické hipoterapii působí na psychiku člověka prostřednictvím motoriky. Pacient je vystaven přirozeným komunikačním signálům (řeči těla) a reakcím koní (zpětné vazbě) na svoje chování. Přesná metodika je založena na psychoterapeutickém působení, tréninku poznávacích funkcí, prostorové orientace – potíží, které doprovázejí duševní onemocnění. Pacient si díky hipoterapii uvědomuje své tělo a své komunikační vzorce, které se učí používat.

Komunikačně jezdecký program - je určený lidem, kteří jsou schopni reflexe. Poskytuje přirozené zrcadlo pro jejich chování a jednání a na základě toho mohou své chování a jednání korigovat. Pracujeme zejména s nonverbální komunikací.


Psychomotorický program - je určený lidem, kteří potřebují více pracovat s vlastním tělem a jsou více odříznutí od reality. Využívá techniky přirozené komunikace s koněm, poskytování péče koni, dotyku, pasivního i aktivního působení pohybu koňského hřbetu. Volba konkrétní techniky se řídí aktuálním fyzickým a psychickým stavem klienta.

Hipoterapie v psychiatrii funguje pro pacienty, kteří jsou hospitalizováni dlouhodobě, i pro ty, které čeká brzký návrat do běžného života. Nejde v ní zdaleka jen o to, užít si projížďku, je to přesná metodika, vedoucí k úspěchům v léčbě.

 

Vozatajství - spočívá v aktivní přípravě koně na dvou lonžích a následném řízení bryčky. Tento program je běžnou součástí hipoterapie jako psychoterapie a je také určen pacientům, kteří nemohou přímo nasednout na koně kvůli fyzickým či psychickým omezením.

Zooterapie

Praktické informace

Zooterapie i sociální rehabilitaci slouží výhradně pro pacienty PNB a lze jí objednat v souladu s vnitřním řádem nemocnice. Při zooterapii docházíme na oddělení, v rámci sociální rehabilitace docházejí pacienti na socioterapeutickou farmu.

Metoda Zooterapie na odděleních

Terapie prostřednictvím malých zvířat využívá jejich léčebného potenciálu. V naší nemocnici ji uplatňujeme zejména u klientů ležících, méně mobilních nebo tam, kde jejich psychický stav nedovoluje navštěvovat hipoterapii.

Terapie spočívá převážně v dotykovém kontaktu a konverzaci s nemocnými. Využíváme zejména konceptu bazální stimulace. Za pomoci drobných zvířat můžeme vyvolat u našich klientů příjemné pocity, relaxaci, pomoc při navázání kontaktu s okolím a rozšíření rejstříku vizuálních a taktilních podnětů v prostředí nemocnice.

Klienti, kteří tu obvykle nemají mnoho posluchačů, si díky terapii prostřednictvím malých zvířat popovídají a vybavují se jim různé vzpomínky – terapie je tak součástí kognitivního tréninku.

Při hezkém počasí vodíme na zahrady jednotlivých oddělení také koně, kozly a ovce, aby nabídka podnětů byla co nejpestřejší a vylákala naše pacienty ven.

 

Zoterapie jako forma sociální rehabilitace

Využívá pracovní potenciál hospodaření v zemědělství a poskytování péče zvířatům.
Je zde pro pacienty, kteří potřebují nacvičit pracovní návyky. Probíhá pozvolna, od nejjednodušších činností u malých zvířat, (morčat a králíků), po složitější návazné práce u hospodářských zvířat. Od práce s doprovázejícím terapeutem po samostatnou práci.

Klienti postupují dle svých možností, není na ně vytvářen neúnosný tlak, přičemž objevují své pracovní možnosti.