(+420) 734 268 627
hipoterapie@bohnice.cz

https://www.facebook.com/babileto/photos/gm.1884834684865770/1654368664613171/?type=3

 

V rámci předprogramu Babího léta Vás srdečně zveme na

PDENDROLOGICKOU PROCHÁZKU

Dendrologická vycházka s Mgr. Karlem Pinkasem (areál PN Bohnice)
Kdy: ve středu 6. 9. 2017.
Kde: v 16:30 hod. před kostelem sv. Václava.
Konec vycházky: u výjezdové brány areálU PN Bohnice.
Délka vycházky: u výjezdové brány areálU PN Bohnice cca 90 minut.

 

Při vycházce se budeme opět setkávat jak s nově vysazenými dřevinami, tak se staršími stromy. Uvidíme všechny tři druhy u nás rostoucích katalp, přirozenou i kultivovanou formu dřezovce, nahovětevce, cizokrajné javory, jerlíny japonské, jírovce maďaly i červené, kaštanovník, pajasan a škumpu, topol šedý. Nepřehlédneme ani dřeviny keřovité: střemchu, zimostráz, dřišťály, lísku největší, hloh jednosemenný, hlohyni šarlatovou, přízemní zimolez fialový, brslen japonský, čimišník a moruši bílou. Samozřejmě, že cestou budeme míjet také jehličnany, např. omoriku, smrk sivý, borovici pokroucenou, vejmutovku, jedli kavkazskou a jedli ojíněnou.
Srdečně Vás zve Mgr. Karel Pinkas

Vstupné je zdarma!
Facebook