(+420) 734 268 627
hipoterapie@bohnice.cz
Hipoterapie Psychiatrické nemocnice Bohnice
Hipoterapie má v PNB více než dvacetiletou tradici. Využívá interaktivní historický soulad dvou biologických druhů – koně a člověka. Kůň aktivuje reflexy a pohybové vzorce, zásadní pro habilitaci a rehabilitaci dospělých osob. Výsledkem jsou individuální pokroky – vždy podle možností pacienta.“ Respektujeme fyzický i psychický stav každého, kdo k nám zavítá. Individuální přístup je samozřejmostí pro úspěšné zvládnutí hipoterapie a vytěžení maximálního možného potenciálu ze všech jejích účastníků. 

Veškeré informace získáte na tel. čísle: (+420) 734 268 627

Hipoterapie

V průběhu terapie jsou aktivovány funkce, které vizuálně nevnímáme, ale pro motorický vývoj jsou nezbytné. Svaly a klouby, zapojené do stabilizování těla, podněcují k činnosti centrální nervovou soustavu ...

Zooterapie

V průběhu terapie jsou aktivovány funkce, které vizuálně nevnímáme, ale pro motorický vývoj jsou nezbytné. Svaly a klouby, zapojené do stabilizování těla, podněcují k činnosti centrální nervovou soustavu ...

Vyjížďky bryčkou

Díky nadaci Vize paní Olgy Havlové můžeme také nabídnout (pouze klientům nemocnice) relaxační vyjížďky bryčkou. Program nabízíme zejména seniorům a dalším méně mobilním pacientům. Mimo tyto vyjížďky nabízíme také aktivní program vozatajství, kde si lidé mohou bryčku pod dohledem sami řídit.

Podpořte nás

Pokud se rozhodnete naše středisko hipoterapie podpořit, uvítáme jakoukoliv finanční nebo materiální podporu. Z peněžních prostředků nakupujeme např. výživové doplňky, které pomáhají při stárnutí koní a bolestech kloubů, deky i jiné materiální věci. Jako materiální podporu uvítáme například klece pro malá zvířata (králíky a morčata), pamlsky (jablka, mrkev, chléb). Darovací smlouva dárci je samozřejmostí.

Pokud chcete více informací, neváhejte se na nás obrátit. 

Číslo účtu

16434081/0710

var. symbol: 800